Kontakt

IHP EUROPE s.r.o.
Adresa prevádzky a showroom:
Trebejovská 437, 04431 Družstevná pri Hornáde

IČO: 48 066 460, IČ DPH: SK2120004601
OR OS KE 1, Oddiel Sro, Vložka číslo: 36952/V

Bankové spojenie: SK6609000000005068245517

Kontaktný formulár